Ceník vykupovaných surovin

železo
železo
železo
železo
železo
železo
železo
železo
železo
železo
železo
železo
železo
železo
železo